Dažnio keitiklis BEDFORD

330.00 680.00 

Skirti trifazems siurbliams (~3, 380V)

Prieš perkant susisiekite su mumis, gali nebūti sandėlyje

Produkto kodas: N/A Kategorija: Žyma:

Aprašymas

Dažnio keitiklis BEDFORD

Pritaikytas vandens siurbliams su trifaziais varikliais, palaiko užduotą pastovų slėgį, keičiant dažnį ir tuo pačiu variklio apsisukimus.

Apsaugo variklį nuo gedimu, taupo elektros energiją. Užtenka mažesnio išsiplėtimo indo

Yra miego režimas.

Komplekte slėgio daviklis  0-10bar

Galime pasiūlyti nuo 0,75kW iki 7,5 kW Bedford dažnio keitiklius

1. Pagrindinės grandinės sujungimų schema:

Water pump – vandens siurblys

AC power input singe/ three phase 50Hz/60Hz – vienfaziai/ trifaziai 50/60Hz AC maitinimo įtampos įvadai

2. Valdymo gnybtų sujungimai

Table 1 – 1 lentelė

Fault signal normal open output – gedimo atveju relės atviras kontaktas

Fault signal normal close output – gedimo atveju relės uždaras kontaktas

Fault common terminal – gedimo atveju relės bendras kontaktas

2-wire sensor – dvilaidis jutiklis

3-wire sensor – trilaidis jutiklis

RS485 communication line – RS485 ryšio linija

S1: Water level alarm signal input – vandens lygio aliarmo įėjimas

S2: Exterior standby signal input – išorinis budėjimo režimo signalo įėjimas

Table 2 – 2 lentelė

Communication line – ryšio linija

2-wire sensor – dvilaidis jutiklis

Transmissible pressure gauge – perduodamo slėgio potenciometras

Exterior standby signal – išorinis budėjimo režimo signalas

Water level alarm signal input – vandens lygio aliarmo įėjimas

Fault common terminal – gedimo atveju relės bendras kontaktas

Fault signal normal close output – gedimo atveju relės uždaras kontaktas

Fault signal normal open output – gedimo atveju relės atviras kontaktas

Pastaba:

1. Maitinimo įtampa į 380V trifazį patenka per L1, L2, L3 gnybtus; į vienfazį 220V maitinimo įtampa patenka per L1, L2/N gnybtus.

2. Priklausomai nuo situacijos, specialus vandens siurblio reguliatorius gali veikti tiek savarankiškai tiek sujungtas drauge su kitu vandens siurblio reguliatoriumi.

IV B600 serijos reguliatoriaus klaviatūra ir veikimas

Lamp – lemputė

RUN – įjungti

STOP – sustabdyti

FAULT – gedimas

MODE – režimas

SET – nustatyti

STOP/RESET – sustabdyti/ nustatyti

Ekranas ir operatoriaus valdymo mygtukai

(1) Ekranas: Rodo reguliatoriaus veikimo būseną, nustatytus parametrus bei gedimus ir pan.

(2) Šviesos diodas (angl. LED): variklio veikimo indikacija

STOP: šviečia pastoviai nustojus dirbti varikliui

Fault: šviečia pastoviai, kai yra klaida

(3) Operatoriaus valdymo mygtukai:

keičia parametrų vertę.

2. Parametrų kodo reguliavimas (Reguliuojama paspaudus „UP/DOWN“(„aukštyn/žemyn“))

Parametro Nr. Turinio aprašymas

H

L

P

A

U

d

t

n

Išėjimo dažnis Hz

Slėgio vertės nustatymas (bar)

Faktiška slėgio vertė (bar)

Pastovaus slėgio reguliatoriaus išėjimo srovė (A)

Variklio įtampa

DC įtampa

Vidinio terminio rezistoriaus (angl. NTC) vertė 0~1023

Variklio apsisukimai per minutę (angl. rpm)

3. Veikimo pavyzdžiai

1 pavyzdys. Pakeiskite gamyklinį slėgį nuo 3,0bar į 2,5bar. (Galima nustatyti veikimo metu)

1. Paspauskite „MODE“ mygtuką, ekrane pasirodys S-01

2. Paspauskite „SET” mygtuką, ekrane pasirodys 3,0 (Gamyklinis slėgio nustatymas – 3,0bar)

3. Norėdami pakeisti parametrą paspauskite ▼ tol, kol ekrane pasirodys 2,5

4. Norėdami patvirtinti operaciją paspauskite „SET” dar kartą

5. Paspauskite „MODE“ mygtuką norėdami išeiti, tuomet dar kartą paspauskite „RUN“ ir vandens siurblys ims veikti, laikysis 2,5bar slėgis, valdymas vyks be žmogaus pagalbos.

2 pavyzdys. Pakeiskite ekrano nustatymus. (Galima atlikti veikimo metu)

1. Jeigu nustatyta esama slėgio vertė yra L2,5 siurbliai turi būti iš naujo nustatyti tam, kad reguliuotų faktinę slėgio vertę.

2. Tik paspaudę „MODE” galėsite pakeisti ekrano nustatymus.

3. Dar kartą paspauskite arba ▼ , pamatysite P2,5, tai yra vandens siurblio tikroji slėgio vertė.

4. Veikimo užrašai

  1. Tiek pagrindinis, tiek pagalbinis reguliatorius nustato tą pačią S-01 vertę, jeigu pasirodo žemo slėgio klaidos žinutė (L-P) (Pastaba: kai S-35=0: rankinis valdymas, šis gedimas turi būti panaikinamas rankiniu būdu („RESET“). Nustačius „RESET“, pagrindinis ir pagalbinis reguliatoriai yra pakartotinai paleidžiami. Kai S-35^0: klaidos žinutės L-P automatinio paleidimo laikas, nereikia atlikti nustatymų rankiniu būdu, pagrindinio ir pagalbinio siurblio vertė turi sutapti su nustatyta S-35 verte).

  2. Norėdami iš naujo nustatyti gamyklinius parametrus, spauskite „MODE+STOP“

4.3 Jeigu norite nustatyti apsaugos nuo šalčio funkciją, pagrindinis ir pagalbinis reguliatoriai turi būti nustatyti S-03=1. Paleiskite pagrindinį reguliatorių tik po pagalbinio reguliatoriaus paleidimo.

V B600 serijos parametrų grupė

Parametrų grupė

Veikimo instrukcija

Dažnis

Gamyklinis nustatymas

Skaityti/ Rašyti

S-01

Nustatyta slėgio vertė (Matavimo vienetas: bar)

0~10.0

3.0

S-02

Variklio sukimosi kryptis

0~1

0

S-03

Apsaugos nuo užšalimo funkcija

0~1

0

S-04

Gamyklinių parametrų grupė

Galima keisti dirbant varikliui Dirbant varikliui parametrų nepakeisime

Parametrų paaiškinimas:

S-01 Nustatyta slėgio vertė

Naudotojas gali nustatyti šią slėgio vertę pagal faktinį poreikį. (Matavimo vienetas: bar)

S-02 Variklio sukimosi kryptis

0: FWD (Į priekį) 1: REV (Atgal)

Sukimasis priešinga kryptimi, iššaukia elektros energijos trūkumą, vibraciją, triukšmą ir pan.

S-03 Apsaugos nuo užšalimo funkcija

0: Panaikinti 1: Leisti

S-04 Gamyklinių parametrų grupė

Darbui atlikti reikalingas profesionalus ir specialiai pasirengęs personalas.

Gedimo kodas

Gedimo turinys

Gedimo ištaisymas

L-P

Žemas vandens slėgis

Patikrinkite, ar slėgio jutiklis įmontuotas tinkamai •Patikrinkite S-06 parametro nustatymą

Patikrinkite sistemą

H-P

Aukštas vandens slėgis

Patikrinkite, ar slėgio jutiklis įmontuotas teisingai

Patikrinkite parametro S-05 nustatymą

L-L

Žemas vandens lygis

Patikrinkite daugiafunkcinio S1 gnybto būseną

Patikrinkite vandens sistemą

No-Flt

Neatpažįstamas gedimas

Patikrinkite A pagrindinės plokštės ir B pagrindinės plokštės ryšį

Dar kartą paleiskite įrenginį, jeigu jis tebeveikia klaidingai, susisiekite su prekybos agentu

P-SET

Pagal gamyklinį nustatymą pakeistas parametras

Paspauskite „Stop” mygtuką norėdami patvirtinti ir įvesti naudotojo parametrą

O-C

Per didelė srovė

Patikrinkite, ar variklio tariamoji varža ir izoliacija yra tinkama

Pailginkite greičio didėjimo/ mažėjimo laiką

O-Volt

Pagrindinės grandinės įtampa aukštesnė nei įtampos lygis (Per didelė įtampa)

Pailginkite greičio mažėjimo laiką

Patikrinkite, at įėjimo įtampa nėra per didelė

U-Volt

Laikinas maitinimo įtampos išjungimas/ per žema energijos įtampa (Žema įtampa)

Pagrindinės grandinės DC įtampa žemesnė nei įtampos lygis

Patikrinkite, ar elektros laidų sistema ir maitinimo įtampa yra tinkama

S-C

Pastovaus slėgio reguliatoriaus trumpasis sujungimas

Patikrinkite variklio tariamąją varžą

OL-trp

Per didelis sukimo momentas (Perkrova)

Sumažinkite apkrovą

OH-trp

Radiatoriaus perkaitimas (Aukšta temperatūra)

Patikrinkite, ar aušinimo ventiliatorius veikia tinkamai

Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 45 °C

Įtaisykite šilumos pašalinimo vamzdelį

VII B600 serijų standartinė specifikacija

1. B600-200V serijos standartinė specifikacija

B600 serijos

20005

2001

2002

2003

2005

2007

Įtampa

1or 3φ200V-240V

3φ200V-240V

Galia (KW)

0,37

0,75

1,5

2,2

3,7

5,5

Nominali išėjimo įtampa (V)

3φ220V-240V

Nominali išėjimo srovė (A)

2,5

4,3

7,0

10,5

14

19,6

2. B600-400V serijų standartinė specifikacija

B600 serijos

40005

4001

4002

4003

4005

4007

4010

Įtampa

3φ380V-440V

Galia (KW)

0.37

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

Nominali išėjimo įtampa (V)

3φ380V-440V

Nominali išėjimo srovė (A)

1.5

2.2

4.1

5.8

9.5

13

16

Perkrova

Nominali išėjimo srovė 150%-1 min., 175% -2 s

Keitiklio signalo įėjimas

4-20mA

Vieta

Patalpoje (apsaugota nuo korozinių dujų ir dulkių)

-10~40CSupanti temperatūra

(Jeigu viršija leistiną ribą, vienas laipsnis 5% sumažins išėjimo srovę).

-40~60C

Aplinkos temperatūraSaugojimo temperatūra

2M/S2 (0.2G)95% (be susirenkančių lašelių)Vibracija

Apsaugos klasėIP20

W B600 serijos parametrų meniu

Parametras

Funkcijos aprašymas

Reikšmių diapazonas

Gamyklinis nustatymas

Skaityti / Rašyti

S-04

Gamyklinių parametrų grupės slaptažodis

0~3999

00

S-05

Aukšto slėgio aliarmo vertė (bar)

0~20,0

10,0

S-06

Žemo slėgio aliarmo vertė (bar)

0~10,0

0,5

S-07

Keitiklio nustatytos vertės diapazonas (bar)

0~20,0

10,0

S-08

Nulinis slėgis atitinka keitiklio išėjimo reikšmės reguliavimo koeficiento vertę

0~1000

240

S-09

Darbo laikas esant žemam slėgiui

0~600

5

S-10

Minimalus vandens siurblio sukimosi dažnis esant įjungtai apsaugos nuo užšalimo funkcijai

10%~100 %

20%

S-11

PID bandinių ėmimo periodo koeficientas

0~1000

20

S-12

PID proporcingumo koeficientas (P)

0~1000

250

S-13

PID integravimo koeficientas (I)

0~1000

5

S-14

Pradinis nuokrypis

0~10

0.3

S-15

Ryšio adresas:

0: pagrindinis valdiklis

1: pagalbinis valdiklis

0~31

00

S-16

Rezervuota

0

S-17

Rezervuota

0

S-18

Nešamasis dažnis

0~4

2

S-19

Alternatyvus laikas (matavimo vienetas: valanda)

0~600

00

S-20

Pagalbinių siurblių skaičius

0~1

0

S-21

Vandens lygio kontrolė

0~2

0

S-22

Vandens padavimo uždelsimo laikas

0~100

01

S-23

Išorinis S2 gnybto valdymas

0~2

0

S-24

Srauto relės išjungimo uždelsimo laikas (min)

1~60

1

S-25

Ribinis minimalus vandens siurblio dažnis

0~400Hz

20Hz

S-26

Greičio tiesinio didėjimo laikas

0~3000s

3,0

S-27

Greičio tiesinio mažėjimo laikas

0~3000s

10,0

S-28

Gedimo įrašas

Tik skaitymas

S-29

Miego būsenos funkcija

0~1

1

S-30

Miego būsenos buvimo laikas

0~3000s

10

S-31

Miego būsenos dažnio proporcinė dalis (nuo 50Hz)

01~100%

4%

S-32

Paleidimo režimas:

0: Paleisti iš karto

1: Valdymas iš klaviatūros

2: Išorinis paleidimas ir stabdymas

3: Išorinis paleidimas ir stabdymas, klaviatūros STOP mygtukas neveikia

0~3

1

S-33

Parametrų saugojimo sąlyga:

0: Parametras gali būti keičiamas, po maitinimo įtampos išjungimo išsaugojamas

1: Parametras gali būti keičiamas, po maitinimo įtampos išjungimo neišsaugojamas

2: Parametrą galima tik nuskaityti, jis negali būti keičiamas

0~2

0

Parametras

Funkcijos aprašymas

Reikšmių diapazonas

Gamyklinis nustatymas

Skaityti / Rašyti

S-34

Daugiafunkcinio kontakto išėjimo funkcija:

0: Sistema veikia

1: Gedimas arba išorinis gedimas

2: Priimamas dažnis

3: Vandens siurblys sustabdytas

4: Vandens siurblys veikia maksimaliu greičiu

0~4

1

S-35

Žemo slėgio automatinio pakartotino paleidimo laikas (matavimo vienetas: minutės)

0~120

0

S-36

Rezervuota

S-37

Nustatomas valdymo parametrų grupės slaptažodis

0~3999

3990

S-38

Įvedamas variklio parametrų grupės slaptažodis

0~3999

00

Variklio parametrų grupė

Parametras

Funkcijos aprašymas

Reikšmių diapazonas

Gamyklinis nustatymas

Rašyti / Skaityti

S-39

Vandens siurblio dažnio viršutinė ribinė reikšmė

0~400

50

S-40

Nominali variklio srovė

0~100%

100%

S-41

Nominalus variklio dažnis

0~500

50Hz

S-42

Nominali variklio išėjimo įtampa

0~100%

93%

S-43

Variklio polių skaičius

0~5

1

S-44

Mažo greičio įtampos kompensacija

0~25%

06%

S-45

Bendrasis darbo laikas

Tik skaityti

S-46

Rezervuota

0

S-47

Variklio parametrų nustatymo slaptažodis

0~3999

3995

Galima keisti dirbant varikliui ▬ Dirbant varikliui parametrų nepakeisime

S-04 Įvedamas 1 grupės valdymo parametrų slaptažodis.

S-05 Aukšto slėgio aliarmo vertė.

Jeigu faktiška slėgio vertė yra aukštesnė už nustatytą aukšto slėgio reikšmę, vartotojas gali nustatyti šią aukšto slėgio reikšmę pagal faktišką poreikį; variklio greičio reguliatorius automatiškai sugeneruos aliarmo signalą ir ekrane pasirodys klaidos žinutė „Error parameter H-P” („H-P parametro klaida”). Tuo tarpu užsidarys relės normaliai atviras (NO) ir bendras (COM) kontaktai ir atsidarys relės normaliai uždaras (NC) ir bendras (COM) kontaktai. Nustatyta parametro reikšmė didesnė už nustatytą S-01 parametro reikšmę.

S-06 Žemo slėgio aliarmo vertė.

Jeigu faktiška slėgio vertė yra žemesnė už nustatytą žemo slėgio reikšmę, vartotojas gali nustatyti šią žemo slėgio reikšmę pagal faktišką poreikį; jeigu nustatytas darbo laikas tris kartus ilgesnis už S-09 parametro reikšmę, variklio greičio reguliatorius automatiškai sugeneruoja aliarmo signalą ir ekrane pasirodo klaidos žinutė „Error parametras L-P” („L-P parametro klaida”). Tuo tarpu užsidaro relės normaliai atviras (NO) ir bendras (COM) kontaktai ir atsidaro relės normaliai uždaras (NC) ir bendras (COM) kontaktai, kaip parodyta žemiau:

S-07 Keitiklio nustatytos vertės diapazonas.

Šiam parametrui nustatoma maksimali reikšmė pagal mūsų naudojamo keitiklio hidrostatinio slėgio reikšmę.

S-08 Nulinis slėgis atitinka keitiklio išėjimo reikšmės reguliavimo koeficiento vertę.

Šis parametras naudojamas siekiant sureguliuoti reikšmės nuokrypį, kurį sukelia keitiklio specifinis skirtumas, kai įėjimo slėgis yra nulinis. Jei faktinis slėgis yra didesnis už rodomą slėgį, šio parametro reikšmę sumažinkite. Jei faktiškas slėgis yra mažesnis už rodomą slėgį, šio parametro reikšmę padidinkite.

S-09 Darbo laikas esant žemam slėgiui.

Šis parametras naudojamas tam, kad variklis nesisuktų tuščiai, kai vandens tiekimas neatitinka S-06 parametro reikšmės.

S-10 Minimalus vandens siurblio sukimosi dažnis esant įjungtai apsaugos nuo užšalimo funkcijai.

Jeigu minimalus nustatytas vandens siurblio sukimosi dažnis lygus 20% ir jeigu yra įjungta apsaugos nuo užšalimo funkcija, vandens siurblys visada dirbs minimaliu 50*20%=10Hz dažniu, su sąlyga, kad nėra įjungta jokia kita apsaugos funkcija, ir jis nesustos dirbti, jeigu nustatyta reikšmė taps mažesnė už apatinę ribinę reikšmę.

S-11 PID (proporcingo integralinio-diferencialinio veikimo valdiklio) bandinių ėmimo periodo koeficientas.

Šiuo parametru nustatomas PID ciklo laikas; kuo mažesnė šio parametro reikšmė, tuo jautresnė valdiklio reakcija.

S-12 PID proporcingumo koeficientas (P).

Šiuo parametru nustatomas PID valdiklio išėjimo proporcingumo koeficientas priklausomai nuo sistemos išeigos pajėgumo. Jeigu nustatoma didelė parametro reikšmė, pasiekiama greita sistemos reakcija, tačiau su dideliais sistemos darbo svyravimais; lėtesnei reakcijai nustatykite mažesnę parametro reikšmę.

S-13 PID integravimo koeficientas (I).

Šiuo parametru nustatomas sistemos išeigos pajėgumo svyravimo diapazonas. Jeigu nustatoma didelė parametro reikšmė, pasiekiama greita sistemos reakcija; tačiau per maža parametro reikšmė sukelia sistemos darbo svyravimus.

S-14 Pradinis nuokrypis.

Jeigu faktiška slėgio reikšmė yra mažesnė už nustatyto slėgio reikšmę, iš jos atėmus pradinio nuokrypio vertę, variklis bus automatiškai pakartotinai paleidžiamas. Pvz., L=3,0 bar, pradinio nuokrypio vertė = 0,3, faktiškas slėgis P<L-0,3=2,7; bus automatiškai įjungiamas pastovaus slėgio valdiklis.

S-15 Ryšio adresas.

0: Pagrindinis valdiklis; 1: Pagalbinis valdiklis

Šiuo parametru nustatomas pagrindinio arba pagalbinio siurblio valdiklis. Pagalbinis siurblys darbinio signalo nepriima. Jeigu vienu metu turi veikti du siurbliai, vieną siurblį reikia nustatyti kaip pagrindinį, kitą siurblį kaip pagalbinį. Jeigu šis nustatymas atliktas neteisingai, variklio greičio reguliatorius sugeneruos aliarmo signalą ir ekrane pasirodys ryšio klaidos žinutė „Error NO-FLT” („NO-FLT parametro klaida”).

S-16 Rezervuota.

S-17 Rezervuota.

S-18 Nešamasis dažnis.

0:2 kHz 1:4 kHz 2:8 kHz 3:12 kHz 4:15 kHz.

Šiuo parametru nustatomas impulso pločio moduliacijos (PWM) išėjimo nešamasis dažnis.

Nešamasis dažnis

Nešamasis dažnis

Triukšmas, nuotėkio srovė

Galios išsisklaidymas

2 kHz

didelis

mažas

mažas

4 kHz

8 kHz

12 kHz

15 kHz

mažas

didelis

didelis

Iš čia pateiktos lentelės matome, kad impulso pločio moduliacijos išėjimo nešamasis dažnis akivaizdžiai veikia į variklio elektromagnetinio lauko keliamus trikdžius. Įtaką taip pat daro valdiklio naudojama galia ir aplinkos keliami trikdžiai. Taigi, jeigu aplinkos keliamas triukšmas yra didesnis už variklio keliamą triukšmą, valdiklio nešamojo dažnio sumažinimas pagerina šilumos išsisklaidymą; jeigu nešamasis dažnis aukštas, turi būti atsižvelgiama į bendrą santykinį pasiskirstymą ir apsaugą nuo trikdžių.

S-19 Alternatyvus laikas.

Šiuo parametru nustatomas pagrindinio ir pagalbinio siurblio pakaitinio veikimo laikas, tokiu būdu išvengiant per ilgai trunkančio pagrindinio siurblio darbo.

S-20 Pagalbinių siurblių skaičius.

Šiuo parametru nustatomas pagalbinių siurblių skaičius. S-20=1 reiškia, kad yra vienas miego režime veikiantis pagalbinis siurblys.

S-21 Vandens lygio kontrolė.

Jeigu S-21=0, vandens lygio kontrolės funkcija išjungta. Jeigu S-21=1, gnybtai S1 ir GND turi būti uždaryti, nes atsidarius gnybtams į ekraną bus išvesta žemo vandens lygio žinutė „L-L” ir sistemos darbas bus sustabdytas. Jeigu S-21=2, gnybtai S1 ir GND turi būti atviri, nes užsidarius gnybtams į ekraną bus išvesta žemo vandens lygio žinutė „L-L” ir sistemos darbas bus sustabdytas.

S-22 Vandens padavimo uždelsimo laikas.

Šis parametras naudojamas pastovaus slėgio laiko pradžios uždelsimui po to, kai buvo nustatyta S-21 parametro reikšmė.

S-23 Išorinis S2 gnybto valdymas.

Jeigu S-23=0, išorinis valdymas išjungtas. Jeigu S-23=1, bus įjungtas slėgio manometro elektrinis kontaktas, reikalingas sujungti S2 ir GND gnybtus. Jeigu S-23=2, parametras veikia kaip pagal faktišką situaciją reikalauja srauto relė ir sureguliuotas S-24 parametras.

S-24 Srauto relės išjungimo uždelsimo laikas.

S-25 Ribinis minimalus vandens siurblio dažnis.

Minimali apatinė parametro reikšmė lygi 0 Hz; jei norite užtikrinti, kad vandens siurblys veiktų efektyviai, nustatykite šio parametro reikšmę lygią 20 Hz-35 Hz

S-26 Greičio tiesinio didėjimo laikas.

Šiuo parametru nustatomas pastovaus slėgio valdiklio greičio didėjimas pagal nustatytą greičio didėjimo laiką.

S-27 Greičio tiesinio mažėjimo laikas.

Šiuo parametru nustatomas pastovaus slėgio valdiklio greičio mažėjimas pagal nustatytą greičio mažėjimo laiką.

S-28 Gedimo įrašas.

Protokole gali būti saugomi ankstesni įvykę 4 atsijungimo įrašai; paskutiniuoju atsijungimo įrašu yra anksčiausiai įvykusio įvykio įrašas. Paspaudus ® arba ® mygtuką, šiuos 4 atsijungimo įrašus galima perjungti.

S-29 Miego būsenos funkcijos pasirinkimas, 0: išjungti; 1: įjungti.

Ši funkcija užtikrina, kad vandens siurblys nustoja veikti, kai vanduo nenaudojamas.

S-30 Miego būsenos buvimo laikas (matavimo vienetas: sekundės)

Šio parametro reikšmė turi būti suderinta su S-31 parametro reikšme; jeigu S-30 parametro reikšmė nenurodo uždelsimo, vandens siurblys yra išjungiamas.

S-31 Miego būsenos dažnio proporcinė dalis.

Labai svarbu nustatyti šio parametro reikšmę, atsižvelgiant į siurblio būsenos ir slėgio suderinimą, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. Kaip matome iš paveikslėlio, 1 situacijoje vandens tiekimo sistemos slėgis pastovus. Jeigu dažnis sumažėja S-31*50HZ, pastovaus slėgio valdiklis atseks nustatytą slėgio reikšmę ir netrukus vėl suformuos pastovų slėgį. Jeigu vanduo sistemoje nenaudojamas, kaip tai pavaizduota 2 situacijoje, pastovaus slėgio valdiklis sumažins vandens siurblio sukimosi greitį ir jį sustabdys, pervesdamas sistemą į miego būseną ir tokiu būdu taupydamas energiją.

S-32 Paleidimo režimas

S-32=0: Maitinimo įtampa įjungta, iš karto pradeda veikti pastovaus slėgio valdiklis (kai yra išjungiama maitinimo įtampa, pastovaus slėgio valdiklis atsimena esamą situaciją ir pradeda veikti, kai tik maitinimo įtampa yra įjungiama). S-31=1: Valdymas iš klaviatūros. S-32=2: Išorinis paleidimas ir stabdymas valdomas per S2 ir GND gnybtus; jeigu S2 ir GND gnybtai uždaryti, pradeda veikti pastovaus slėgio valdiklis. Jeigu šie gnybtai atviri, sistemą sustabdyti galima su klaviatūros „STOP” mygtuku. S-32=3: Išorinis paleidimas ir stabdymas valdomas per S2 ir GND gnybtus; jeigu S2 ir GND gnybtai uždaryti, pradeda veikti pastovaus slėgio valdiklis. Jeigu šie gnybtai atviri, klaviatūros „STOP” mygtukas neveikia.

S-33 Parametrų saugojimo sąlygos.

S-33=0: Parametras gali būti keičiamas, po maitinimo įtampos išjungimo išsaugojamas. S-33=1: Parametras gali būti keičiamas, po maitinimo įtampos išjungimo neišsaugojamas. S-33=2: Parametrą galima tik nuskaityti, jis negali būti keičiamas.

S-34 Daugiafunkcinio kontakto išėjimo funkcija.

S-34=0: Variklis dirba. S-34=1: Gedimas arba išorinis gedimas. S-34=2: Priimamas dažnis. S-34=3: Vandens siurblys sustabdytas. S-34=4: Vandens siurblys veikia maksimaliu greičiu

S-35 Žemo slėgio (L-P) automatinio pakartotinio paleidimo laikas.

S-35=0: Rankinis atstatymas. Jeigu vandens trūksta arba jo iš viso nėra, pastovaus slėgio valdiklis sugeneruoja aliarmo signalą ir ekrane pasirodo žemo slėgio klaidos žinutė „L-P”; tokiu atveju reikia rankiniu būdu atstatyti sistemą. S-35≠0: Praslinkus nustatytam laikui, pastovaus slėgio valdiklis atlieka automatinį pakartotiną sistemos paleidimą. Sistemos parametrai užkraunami be rankinio atstatymo.

S-36 Rezervuota

S-37 Nustatomas valdymo parametrų grupės slaptažodis

S-38 Įvedamas variklio parametrų grupės slaptažodis

Variklio parametrų grupė

S-39 Vandens siurblio dažnio viršutinė ribinė reikšmė.

Šiuo parametru nustatoma maksimali vandens siurblio dažnio reikšmė.

S-40 Nominali variklio srovė

Nominali variklio srovės lygi pastovaus slėgio valdiklio nominaliai srovei*(10~100%). Jeigu pastovaus slėgio valdiklio pajėgumas didesnis už variklio pajėgumą, parametro reikšmė gali būti nustatoma pagal variklio perkrovos reikšmę; tokiu būdu nustatoma variklio apsauga.

S-41 Nominalus variklio dažnis.

Nominalus variklio dažnis nurodytas variklio vardinių duomenų kortelėje. Šiam parametrui įveskite variklio vardinių duomenų kortelėje nurodytą variklio dažnio reikšmę; antraip gali išeiti iš rikiuotės variklis arba pastovaus slėgio valdiklis.

S-42 Nominali variklio išėjimo įtampa.

Nominali variklio išėjimo įtampa atvaizduojama procentine reikšme prie nominalaus variklio sukimosi greičio.

S-43 Variklio polių skaičius.

Atvaizduojamas tik kaip variklio sukimosi greičio funkcija.

S-44 Mažo greičio įtampos kompensacija.

Jei variklis sukasi mažu greičiu, šis parametras leidžia pastovaus slėgio valdikliui kompensuoti variklio išėjimo įtampą tam, kad galima būtų užtikrinti didesnį sukimo momentą.

S-45 Bendrasis darbo laikas.

Parametrą galima tik nuskaityti, jis negali būti keičiamas.

S-46 Rezervuota.

S-47 Variklio parametro nustatymo slaptažodis.

Tipinio panaudojimo rekomendacijos

1. Vieno siurblio valdymas

1.1. Žemiau esančiame paveikslėlyje pavaizduota slėgio keitiklio valdymo schema:

3 pav. Valdymo gnybtų montažinė schema

Paveikslėlio tekstų vertimas:

1. Power supply input – Maitinimo įtampa

2. fuse – saugiklis

3. Power supply indication – Maitinimo įtampos indikacijos lemputė

4. Fault indication – Gedimo indikacijos lemputė

5. Liquid level switch – Vandens lygio jungiklis

6. User’s tank – Vartotojo indas

7. Pressure switch – Slėgio relė

8. Inlet – Įvadas

9. Constant pressure controller – Pastovaus slėgio valdiklis

10. Water pump – Vandens siurblys

11. Pressure tank – Slėgio indas

12. Pressure transducer – Slėgio signalo keitiklis

13. To user – Vartotojui

Sistemos kontroliniai ir valdymo įtaisai jungiami pagal 2 laidų jungimo schemą, jutiklis jungiamas 3 laidais

1.2. Parametrai, kuriuos reikia pakeisti sistemos montavimo vietoje:

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-01

Slėgio nustatymas

Nustatykite reikiamą slėgio vertę

S-05

Aukšto slėgio aliarmo vertė

Nustatomas apsaugos tikslu pagal maksimalų siurblių išėjimo slėgį

S-06

Žemo slėgio aliarmo vertė

Šis parametras naudojamas signalizuoti apie vandens trūkumą ir stabdyti sistemos darbą, tokiu būdu užtikrinant saugų sistemos darbą

S-09

Darbo laikas esant žemam slėgiui

Parametro reikšmė turi būti suderinta su S-06 parametro reikšme (žr. 1 pav.)

S-07

Keitiklio nustatytos vertės diapazonas

Išėjimo signalo 20 mA reikšmė atitinka visos skalės slėgio reikšmę

S-08

Nulinis slėgis atitinka keitiklio išėjimo reikšmės reguliavimo koeficiento vertę

Nulinė slėgio reikšmė (nulinės reikšmės koregavimas)

S-11

PID bandinių ėmimo periodo koeficientas

Kuo mažesnė šio parametro reikšmė, tuo jautriau reaguoja sistema; minimali reikšmė 0,1 sekundės

S-12

PID proporcingumo koeficientas (P)

Jeigu nustatoma didelė parametro reikšmė, pasiekiama greita sistemos reakcija, tačiau su dideliais sistemos darbo svyravimais

S-13

PID integravimo koeficientas (I)

Jeigu nustatoma didelė parametro reikšmė, pasiekiama greita sistemos reakcija; tačiau per maža parametro reikšmė sukelia sistemos darbo svyravimus

S-14

Pradinis nuokrypis

Po miego būsenos siurblys pradeda dirbti su minimaliu slėgiu (smulkesnę informaciją galima rasti parametro aprašyme)

S-15

Ryšio adresas

Vieno siurblio valdymas, parametrui nustatykite 0 vertę

S-20

Pagalbiniai siurbliai

Vieno siurblio valdymas, parametrui nustatykite 0 vertę

S-35

Žemo slėgio (L-P) automatinio pakartotinio paleidimo laikas

S-35=0: Rankinis atstatymas.

S-35≠0: Praslinkus nustatytam laikui, pastovaus slėgio valdiklis atlieka automatinį pakartotiną sistemos paleidimą.

1.3. Vandens lygio aliarmo parametrų nustatymas

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-21

Vandens lygio kontrolė

Jeigu S-21=0, vandens lygio kontrolės funkcija išjungta. Jeigu S-21=1, gnybtai S1 ir GND turi būti uždaryti, nes atsidarius gnybtams į ekraną bus išvesta žemo vandens lygio žinutė „L-L” ir sistemos darbas bus sustabdytas. Jeigu S-21=2, gnybtai S1 ir GND turi būti atviri, nes užsidarius gnybtams į ekraną bus išvesta žemo vandens lygio žinutė „L-L” ir sistemos darbas bus sustabdytas.

S-22

Vandens padavimo uždelsimo laikas

Šis parametras naudojamas pastovaus slėgio laiko pradžios uždelsimui po to, kai buvo nustatyta S-21 parametro reikšmė

*: Kad ši funkcija veiktų, vandens padavimo pusėje turi būti sumontuotas vandens lygio jungiklis, kurio išėjimą reikia prijungti prie S1 gnybto ir įžeminimo taško GND. Bendriesiems vartotojų reikalavimams šios funkcijos nereikia; vandens padavimo būseną ir aliarmo signalo generavimą galima valdyti su S-06 parametru.

1.4. Slėgio relės elektrinio kontakto valdymas

4 pav.

Paveikslėlio tekstų vertimas:

1. Power supply input – Maitinimo įtampa

2. fuse – saugiklis

3. Power supply indication – Maitinimo įtampos indikacijos lemputė

4. Fault indication – Gedimo indikacijos lemputė

5. Liquid level switch – Vandens lygio jungiklis

6. User’s tank – Vartotojo indas

7. Pressure switch – Slėgio relė

8. Inlet – Įvadas

9. Constant pressure controller – Pastovaus slėgio valdiklis

10. Water pump – Vandens siurblys

11. Pressure tank – Slėgio indas

12. Pressure switch – Slėgio signalo keitiklis

13. To user – Vartotojui

1.5. Slėgio relės elektrinio kontakto valdymui reikalingų parametrų naudojimas

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-23

Išorinis S2 gnybto valdymas

Jeigu S-23=1, bus įjungtas slėgio manometro elektrinis kontaktas

S-26

Greičio tiesinio didėjimo laikas

Mažiau nei 3 sekundės

S-27

Greičio tiesinio mažėjimo laikas

Daugiau nei 20 sekundžių

*: Ši paprasta ir patikima funkcija leidžia išnaudoti slėgio relės arba slėgio manometro elektrinį kontaktą, tokiu būdu palaikant pastovaus slėgio vandens srautą.

1.6. Perduodamo slėgio manometro valdymas

5 pav.

Paveikslėlio tekstų vertimas:

1. Power supply input – Maitinimo įtampa

2. fuse – saugiklis

3. Power supply indication – Maitinimo įtampos indikacijos lemputė

4. Fault indication – Gedimo indikacijos lemputė

5. Liquid level switch – Vandens lygio jungiklis

6. User’s tank – Vartotojo indas

7. Pressure switch – Slėgio relė

8. Inlet – Įvadas

9. Constant pressure controller – Pastovaus slėgio valdiklis

10. Water pump – Vandens siurblys

11. Pressure tank – Slėgio indas

12. Non-return valve – Atbulinis vožtuvas

13. To user – Vartotojui

Pastaba: Jeigu yra naudojamas perduodamo slėgio manometro valdymas, parametrų reikšmės gali būti nustatytos pagal žemiau esančioje lentelėje nurodytas pastovaus slėgio vandens tiekimo reikšmes. Perduodamo slėgio manometro valdymas atliekamas, naudojant žemiau esančioje lentelėje nurodytų parametrų reikšmes.

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-07

Keitiklio nustatytos vertės diapazonas

Nustatykite parametrą ir faktišką slėgį (slėgio manometro atvaizduojamą perduodamą slėgį) sulyginkite su tuo slėgiu PXX.X, kurį rodo pastovaus slėgio valdiklis

S-08

Nulinis slėgis atitinka keitiklio išėjimo reikšmės reguliavimo koeficiento vertę

Kad galima būtų reguliuoti S-07 parametro reikšmę, S-08 parametrui nustatykite 0 vertę

1.7. Srauto relės valdymo parametrų nustatymas

Jeigu sistemos darbą norite valdyti su srauto rele, vandens siurblio išėjime reikia sumontuoti srauto relę.

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-23

Keitiklio nustatytos vertės diapazonas

Jeigu S-23=0, išorinis valdymas išjungtas. Jeigu S-23=1, bus įjungtas slėgio manometro elektrinis kontaktas, reikalingas sujungti S2 ir GND gnybtus. Jeigu S-23=2, parametras veikia kaip pagal faktišką situaciją reikalauja srauto relė ir sureguliuotas S-24 parametras.

S-24

Srauto relės išjungimo uždelsimo laikas

*: Ši funkcija skirta specialioms panaudojimo sritims. Dauguma vartotojų gali naudoti S-29 ir tokiu būdu įgyvendinti miego būsenos funkciją, kai vandens siurblys bus išjungtas automatiškai.

1.8. Funkcijos nustatymas automatiškai

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-32

Paleidimo režimas

Jeigu šiam parametrui nustatyta 1 reikšmė, maitinimo įtampa yra įjungiama automatiškai ir rankiniu būdu pakartotino paleidimo atlikti nereikia.

2. Dviejų siurblių prijungimo valdymas ir parametrų nustatymas

2.1. Prijungimo būdas

6 pav.Paveikslėlio tekstų vertimas:

1. Power supply input – Maitinimo įtampa

2. fuse – saugiklis

3. Power supply indication – Maitinimo įtampos indikacijos lemputė

4. Fault indication – Gedimo indikacijos lemputė

5. Liquid level switch – Vandens lygio jungiklis

6. User’s tank – Vartotojo indas

7. Pressure switch – Slėgio relė

8. Inlet – Įvadas

9. Constant pressure controller – Pastovaus slėgio valdiklis

10. Water pump – Vandens siurblys

11. Pressure transducer – Slėgio keitiklis

12. Non-return valve – Atbulinis vožtuvas

13. To user – Vartotojui

* :Šioje schemoje parodytas bendrasis jutiklis ir kitas pastovaus slėgio valdymo valdantysis valdiklis; kitas įtaisas veikia kaip pagalbinis valdiklis.

2.2. Pagrindinio valdiklio parametrų nustatymas:

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-01

Slėgio nustatymas

Nustatykite reikiamą slėgio vertę. Atitinkamas parametras turi būti toks pats, kaip ir vieno siurblio valdymo atveju.

S-15

Ryšio adresas

Pagrindiniam valdikliui nustatykite S-15=0.

S-19

Alternatyvus laikas

Pagal faktiškus poreikius nustatykite pagrindinio ir pagalbinio valdiklio darbo laikus (matavimo vienetas: valanda).

S-20

Pagalbinių siurblių skaičius

Šiuo parametru nustatomas pagalbinių siurblių skaičius. S-20=1 reiškia, kad yra vienas miego režime veikiantis pagalbinis siurblys.

2.2. Pagalbinio valdiklio parametrų nustatymas:

Parametras

Funkcija

Funkcijos aprašymas

S-01

Slėgio nustatymas

Nustatykite reikiamą slėgio vertę. Atitinkamas parametras turi būti toks pats, kaip ir parametras, nustatytas pagrindiniam valdikliui.

S-15

Ryšio adresas

Pagalbiniam valdikliui nustatykite S-15=1.

*: Taikoma daugumai pastovaus slėgio vandens tiekimo sistemų, užtikrinant lengvą ir patikimą veikimą

3. Tiesioginis vandens tiekimas (papildomo slėgio vandens tiekimas)

3.1. Bendra sudėtis ir prijungimo būdas

7 pav.

Paveikslėlio tekstų vertimas:

1. City water – Vanduo iš miesto vandentiekio sistemos

2. Flap valve – Sklendinis vožtuvas

3. Backflow preventer – Atbulinis srauto vožtuvas

4. Filter – Filtras

5. Negative pressure eliminator – Neigiamo slėgio pašalinimo įtaisas

6. Master controller – Pagrindinis valdiklis

7. Auxiliary controllers – Pagalbiniai valdikliai

8. To user – Vartotojui

Instrukcija:

©- B600S sumanus valdiklis (pagrindinis) ©- B600S sumanus valdiklis (pagalbinis) ©- Vandens siurblys (pagrindinis) ©- Vandens siurblys (pagalbinis)

©- Slėgio keitiklis – prijungti prie pagrindinio valdiklio P24 ir AI gnybto

©- Slėgio manometro elektrinis kontaktas – prijungti prie pagrindinio valdiklio S2 ir GND gnybtų

©- Vandens lygio kontrolės jungiklis (viduje) – prijungti prie pagrindinio valdiklio S1 ir GND gnybtų

®- Slėginis vandens indas

©- Ryšio prijungimas – vytos poros ekranuotą kabelį prijungti prie pagrindinio valdiklio ir pagalbinio valdiklio A1 ir B1 gnybtų

Informaciją apie atitinkamų parametrų nustatymą žiūrėkite susieto siurblio valdymo skyrelyje.

Priedas: Slėgio matuoklis

0,1 Mpa (mpa) = 100 Kpa (kpa) =1 Bar (bar) = 1 Kgf/cm2

Papildoma informacija

Galia

0,75kW – 2,2A, 1,5kW – 4,1A, 2,2kW – 5,8A, 3,7kW – 9,5A, 5,5kW – 13A, 7,5kW – 16A